bizimki

zm.
1. 我们的: Bu sözcük sizinki değil, bizimki. 这本字典不是你们的, 是我们的。
2. (夫妻之间的称谓用语)我们那口子, 我们那位: Bizimki bugün yine sinirli. 我们那口子今天又生气了。
3. (代指与自己关系密切的人)我们那位

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • bizimki — sf. 1) Bizim olan, bizimle ilgili olan 2) zm., tkz. Kadınların kocalarından, kocaların karılarından söz ederken kullandıkları söz Bizimki bugün yine sinirli. 3) zm., alay Yakın çevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanılan bir söz ...… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bizimki — əvəz. 1. Bizə məxsus olan, bizə aid olan. O şeylər bizimkidir. 2. İs. mənasında, adətən cəm şəklində: bizimkilər – bizə yaxın olan adamlar, bizim yoldaşlarımız, bizimlə işləyən, bizimlə həmməslək, ya həmvətən olan adamlar, bizim sıralarımıza… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • jurnal etmek — biriyle ilgili olarak yetkililere kötülemek, ihbar yazısı vermek veya böyle bir bilgiyi iletmek Meğer bizimki ayda otuz lirayı hak etmek için her gün beni jurnal edermiş. Y. Z. Ortaç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mal — 1. is. 1. İribuynuzlu ev heyvanı; malqara, qaramal (inək, öküz, camış və b.). Malı naxıra qatmaq. Mal damı. – <Dərviş:> Malların köyşəyi, atların nəriltisi, gah gah da itlərin mırıltısı qulağıma gəlirdi. A. D.. Mal həkimi – baytar həkimi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • özümünkü — 1. əvəz. Özüm(üz)ə aid olan, özüm(üz)ə məxsus olan; mənimki, bizimki. Kitablar özümü(zü)nküdür. 2. İs. mənasında adətən cəm şəklində: özüm(üz)ünkülər – mənə, bizə yaxın olan adamlar, yoldaşlarım(ız). Özümü(zü)nkülər gəldilər. – <Südabənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • özümüzünkü — 1. əvəz. Özüm(üz)ə aid olan, özüm(üz)ə məxsus olan; mənimki, bizimki. Kitablar özümü(zü)nküdür. 2. İs. mənasında adətən cəm şəklində: özüm(üz)ünkülər – mənə, bizə yaxın olan adamlar, yoldaşlarım(ız). Özümü(zü)nkülər gəldilər. – <Südabənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəm — is. <ər.> Kədər, dərd, qüssə, könül tutqunluğu. İnsanın təbiətində iki ümdə xasiyyət qoyulubdur: biri qəm, biri fərəh; ağlamaq əlaməti qəmdir, gülmək əlaməti fərəhdir. M. F. A.. Eşqin yolunda qəm verə üz, aşiq inciməz. S. Ə. Ş.. Cahanda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.